Wednesday, May 06, 2009

Keislaman Umar

bismillahirrahmanirrahim..

Kata-kata awal beliau setelah masuk islam:

"Alasna 'ala el-haq? Falima el-ikhtifa'?"

Terjemahan : "Bukankah kita di atas jalan kebenaran..? Kenapa perlu bersembunyi??"

~bendera kebenaran perlu terus diangkat..

1 comment:

Anonymous said...

irfa' lil khairi rayah!