Friday, May 15, 2009

true, true, how true..

"Musuh bermain dengan masa. Mereka memerlukan lagi masa untuk mengYahudikan bandar Jerusalem, mengIsraelkan keseluruhan negara Palestin dan mencipta sejarah baru. Sedang ramai pemimpin umat Islam memerlukan masa juga, tetapi untuk mengkayakan diri dan keluarga serta bermegah dikenang sejarah sebagai ketua negara, walau tidak mempunyai apa-apa agenda Islam dan agenda mengagungkan umatnya."

~inijalanku.wordpress.com

No comments: